חדשות ומבזקים

ריבית הפריים עומדת על 5.75%.

ריבית הפריים עומדת על 5.75%.

שינויי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה

טבלת המדדים

.........................