חדשות ומבזקים

ריבית הפריים עומדת על 1.75%

ריבית הפריים עומדת על 1.75%

שינויי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה

טבלת המדדים

.........................