חדשות ומבזקים

ריבית הפריים עומדת על 6.00%

ריבית הפריים עומדת על 6.00%

שינויי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה

טבלת המדדים

.........................