חדשות ומבזקים

ריבית הפריים עומדת על 1.60%

ריבית הפריים עומדת על 1.60%.

שינויי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה

טבלת המדדים

.........................