מטרת היעוץ
המחשבה הראשונה העולה, כשמזכירים יעוץ בכלכלת משפחה, היא מינוס תופח בבנק וניהול כלכלי כושל. למרות זאת, חשוב לציין כי היעוץ מטפל בתחום זה, אך מצב זה הוא החמור מכולם, וברוב המקרים או בהמשך לטפול בעזרה ראשונה זו, היעוץ נוגע בתחומים אחרים כגון: חסכונות קצרי טווח, ארוכי טווח וחיסכון פנסיוני, משכנתאות, ביטוחים שונים, מימוש יעדים כלכליים, התייעלות בניהול השוטף ועוד.

מכאן, שמטרת היעוץ בכלכלת המשפחה היא לאזן אותנו כללית וכלכלית, לסדר סדרי עדיפויות בחיים באופן שיטתי ואישי בהתאם למקבלי היעוץ. לא לצמצם אותנו ולהצניע את צרכינו, עד כדי שנהפוך את הפלוס בבנק למטרה עיקרית. חשבון הבנק המאוזן יהווה את אחת התוצאות הרצויות. לא היחידה וגם לא העיקרית.