תהליך היעוץ
תהליך היעוץ מורכב ממספר שלבים. היעוץ מתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה של הלקוח עם היועץ, בה הוא מתאר סיבות הפניה אל היועץ. היועץ מקשיב ושואל מספר שאלות בכדי לקבל כיוון כללי. בהמשך, ישלח היועץ טפסים, שעל הלקוח למלא.

פגישת יעוץ ראשונה – בפגישה זו ייאספו הנתונים של הלקוח, הכוללים את הטפסים ששלח לו היועץ ונתונים נוספים שייאספו במהלך הפגישה. אורך הפגישה אינו מוגבל בזמן, כיון שאווירת הנינוחות בפגישה, הפתיחות ואיסוף מהימן של הנתונים חשובים ביותר להמשך. לרוב, פגישה נמשכת כ 3 שעות.

ניתוח הנתונים ובניית תכנית כלכלית – היועץ בונה תכנית כלכלית ללקוח בהתאם לנתונים שאסף, אופי הלקוח, הציפיות, המגבלות השונות עם מספר אלטרנטיבות בכדי להציג ללקוח תמונת מצב מלאה ומדויקת אך גם גמישה.

פגישת יעוץ שנייה – הצגת התכנית הכלכלית. במהלך הפגישה יסקור היועץ את התמונה הנוכחית וישווה אותה עם התכנית החדשה שבנה, תוך הצגת האלטרנטיבות השונות העומדות לרשותנו. כמו כן, תיבנה תכנית בקרה ומעקב להמשך הדרך.

בהמשך נעמוד בקשר בהתאם לתכנית הבקרה והמעקב שקבענו לנו.