מחשבון ביטוח לאומי ומס בריאות עד 2020

שיעור הניכוי ממיסים ישירים אלו מדורג, כשם שהוא מדורג במס ההכנסה. חשוב לדעת שיש מקום לזיכוי מביטוח לאומי עבור תשלום עודף ממיסים אלו, במקרים בהם שילמנו יותר מס, למשל אם תקופה מסויימת לא עבדנו כלל, אז יש לחשב את תשלום המס באופן יחסי על פני כל שנת המס.
למשל, עם עבדנו 6 חודשים בשנת המס 2011 ושכרינו עמד על 10,000 ש"ח לחודש, הרי ששילמו מיסים בסכום כולל של 4658 ש"ח. בפועל, שכרינו הממוצע עמד על 5000 ש"ח בלבד, ולכן אנו אמורים לשלם 2116 ש"ח בלבד. כלומר עלינו לקבל זיכוי בסכום של 2542 ש"ח.
חשוב לדעת שמדי שנה מתעדכנים שיעורי מיסים אלו בהתאם לשכר הממוצע במשק. השכר הממוצע בחודש ינואר 2020 עומד על 10,551 ש"ח. כמו כן, יש לציין שההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח היא 44,020 ש"ח.

שנת המס  
שכר ממוצע במשק
תקרת השכר לתשלום ביטוח לאומי
שכר חודשי ברוטו
(שכר שנתי יחושב אוט')
שכר שנתי ברוטו
(שכר חודש יחושב אוט')
מס' חודשי עבודה בשנת המס
(על מנת לחשב ממוצע חודשי)