מחשבון תכניות חיסכון

תכנית החיסכון היא אפיק ההשקעה הסולידי ביותר, השקט ביותר והבטוח מכולם. לאורך זמן הוא אף עשוי להתגלות כטוב מכולם. הוא אינו אטרקטיבי במובן, שנוכל להרויח עשרות אחוזים בפרק זמן קצר, אך לאורך מספר שנים נוכל בהחלט לראות רווחים נאים, מבלי לעקוב בתדירות גבוהה אחר הנעשה ולהיות במתח, שמא עלולים אנחנו גם לאבד אחוזים יקרים.

תכניות החיסכון, ברובן, צמודות למדד המחירים לצרכן, ובנוסף מעניקות שיעור מסויים של ריבית, המשתנה בהתאם למדיניות בנק ישראל. משך תקופת החיסכון יהיה, לרוב, משנתיים ואילך, כאשר ישנן 2 אפשרויות חיסכון: 1. הפקדת סכום חד פעמי. 2. הפקדה חודשית עקבית לאורך כל תקופת החיסכון.

מתי רצוי להשקיע בתכניות חיסכון?
כאשר מעוניינים לשמור על ערך הכסף הנוכחי למשך תקופה בת שנתיים ויותר, מבלי להפסיד את שיעור עליות המדד, כאשר מעוניינים בחיסכון לילדים לתקופה ארוכה לצורך לימודים, דיור או כל מטרה אחרת, כאשר לא מעוניינים ליטול סיכון באפיקי השקעות אחרים כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות.

יש לזכור, שכל אפיקי ההשקעה מחייבים מס רווח הון. בתכניות החיסכון צמודות המדד משלמים מס רווח הון בשיעור הנמוך ביותר, כיון שעל ההצמדה למדד לא משלמים כלל. רק על שיעור הריבית מעבר לעליית המדד משלמים 15%. לדוגמה: תכנית חיסכון צמודת מדד בת שנתיים הנושאת ריבית בת 2%. בהנחה שהמדד היה 4%, הריבית השנתית הכוללת הגיעה ל 6%. שיעור המס יחול רק על הריבית ולא על ההצמדה למדד, ויעמוד על 0.3%.

כמו תכניות חיסכון צמודות מדד, ישנן כאלו שאינן צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה. ריבית זו תשלם כולה מס רווחי הון. לדוגמה תכנית חיסכון בת שנתיים הנושאת ריבית קבועה בת 6% תשלם מס בשיעור 15%, שיעמוד על 0.9%, כך שסך כל הרווח ישווה ל 5.1% בלבד. התכנית הקודמת, שהוצגה לעיל, לעומתה, תישא ריבית בת 2% בלבד, אך בזכות ההצמדה למדד, שאינה מחוייבת במס, הרווח השנתי הכולל יעמוד על 5.7%.