מחשבון מס הכנסה עד 2020

הסכום לתשלום הנובע ממיסים, ובכלל זה מס הכנסה, חשוב מאוד בתחום כלכלת המשפחה. בעבר, שיעור המס היה גבוה מאוד, עובדה שהפחיתה מאוד את השכר נטו, ומכאן את המוטיבציה לעבוד בעבודה נוספת ו/או שעות נוספות.
החל משנת 2008 החלה הפחתה הדרגתית משמעותית בשיעור מס ההכנסה.
מחשבון זה יאפשר לכם לבדוק ולהשוות את תלוש השכר שלכם בשנים השונות וללמוד כיצד השכר נטו גדל ביחס לשינוי זה כשלעצמו בלבד. יחד עם זאת צריך לדעת, שהעלעת השכר ברוטו, לא רק שתתרום להגדלת השכר נטו באופן משמעותי, אלא גם תגדיל את ההפרשות לקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, הנובעות ישירות מהשכר ברוטו.

שנת המס  
שווי נקודת זיכוי
מספר נקודות זיכוי
שכר חודשי ברוטו
שכר שנתי ברוטו
(יחשב שכר ממוצע לפי 12 חודשים)
מס' חודשי עבודה בשנת המס
(על מנת לחשב ממוצע חודשי)