1. מהו הניהול השוטף?
הניהול השוטף הוא השיטה המעשית המתמטית לנהל את סל ההוצאות של המשפחה. נאמר כי "סוף מעשה במחשבה תחילה". הרצונות הכללים שלנו יקבעו את סדרי העדיפויות בחיים והם בהמשך יתורגמו לכסף. אם ניתן לדחפים שלנו לשלוט בנו, לא נוכל לקבוע יעדים ארוכי טווח בחיים ונתנהל בצורה שלומיאלית. אך אם נתכנן בקפידה את יעדינו בחיים, קצרי הטווח וגם ארוכי הטווח, נוכל לבנות באופן שיטתי פירמידה של סדרי העדיפויות, ובהמשך נתרגם זאת לכסף, וכך נממש את כל יעדינו הכלכליים.

מכאן ש"סוף המעשה" הוא הגשמת היעדים ו"המחשבה תחילה" היא התכנון המעשי.