מחשבון שעות נוספות

מחשבון זה ישווה בין שכרנו הנורמאלי לבין שכרנו החדש אם נעבוד שעות נוספות. הוא יציג לנו את כל ניכויי המס המחוייבים בשני המצבים, וכך נוכל להשוות בין שני המצבים ולבדוק האם שווה לעבוד שעות נוספות. ואם כן, עד כמה.


שנת המס   קרן השתלמות  
(מחושב לפי 2.5% מהשכר ברוטו)
(ניתן לשינוי עד 5%)
שווי נקודת זיכוי
קרן פנסיה  
(מחושב לפי 5.0% מהשכר ברוטו)
(ניתן לשינוי עד 7.5%)
מספר נקודות זיכוי שעות נוספות לפנסיה וקה"ש
שכר חודשי ברוטו שעות נוספות חודשי
שכר שנתי ברוטו
(יחשב שכר ממוצע לפי 12 חודשים)
שעות נוספות שנתי
מס' חודשי עבודה בשנת המס
(על מנת לחשב ממוצע חודשי)
קה"ש שעות נוספות
(חודשי לפי 2.5% מהברוטו)
פנסיה שעות נוספות
(חודשי לפי 5% מהברוטו)