מחשבון שכר אופק חדש

הצג טבלת שכר

בית ספר:   |   גיל:   |   משרת אם/אב:   |   בסיס משרה:

ותק בשנים (1-36)  
ותק צבא בחודשים (עד 36)  
ותק כללי בשנים  
ותק לדמי הבראה (עד 36)  
השכלה
דרגה
דרגה בספט. 2016
הקף המשרה באחוזים (עד 116%)  
הקף המשרה בשעות  
פיזור ש''ש על פני ימים  
(2-5 ימים)
ש''ש פרונטאליות למשרה
(19-26, בי''ס / גיל / אם)  
יועץ חינוכי  
ג. חינוך כיתה  
גמול תפקיד 1  
גמול תפקיד 2  
תפקיד ניהולי  
ש. חנ''מ   מתוך   (19-26 ש''ש)
מוסמך בחינוך מיוחד  
שעות נוספות אופק חדש (עד 18)  
שעות נוספות  
נסיעות  
מורה לחינוך גופני