מחשבון יציאה לפנסיה + עבודה בשליש משרה

מחשבון זה ישווה בין שכרנו הנורמאלי הנוכחי ביחס לשכרנו אחרי יציאה לפנסיה, ובנוסף עבודה בשליש משרה. יש להזין ערכים מתאימים לשכר העיקרי, שכר הפנסיה, ובנוסף השכר עבור שליש המשרה שנעבוד.


שנת המס  
שווי נקודת זיכוי
מספר נקודות זיכוי האם מופרש לפנסיה וקה"ש
פנסיה ברוטו שכר חודשי
פנסיה שנתית ברוטו
(יחשב שכר ממוצע לפי 12 חודשים)
שכר שנתי
מס' חודשי עבודה בשנת המס
(על מנת לחשב ממוצע חודשי)
הפרשה לקה"ש
(חודשי לפי 2.5% מהברוטו)
הפרשה לפנסיה
(חודשי לפי 5% מהברוטו)