מחשבון פנסיה למורים באופק חדש

מחשבון זה יחשב את שווי הפנסיה הסופית המתקבלת משילוב הסכום הקובע בעולם הישן ובאופק חדש.
לצורך החישוב במדוייק, יש להזין את הנתונים הבאים:
1. מספר שנות עבודה בעולם הישן ואת מספר שנות העבודה באופק חדש. הסכום הכולל יכול לעלות על 35 שנות עבודה, אך השנים שמעבר ל35 יצברו בכספי הפיצויים.
2. הקף המשרה הממוצע בכל השנים בהם עבדנו בעולם הישן ובאופק חדש. המינימום הוא שליש משרה, והמקסימום הוא משרה. שנים בהן עבדנו מעל משרה, יש לחשב כמשרה ולא יותר.
3. שכר אחרון למשרה. אם עבדנו יותר ממשרה או פחות, יש לחשב ולהזין את השכר להיקף משרה אחת במדוייק (100%).
4. דרגת הכניסה לאופק חדש במעמד ההמרה מהעולם הישן לאופק חדש. הדרגה היא בין 1 ל 9 בכפולות של 0.5. כמו כן את הדרגה הסופית בה יצאנו לפנסיה באופק חדש.

עולם ישן אופק חדש
מספר שנות עבודה  
בין 0 ל 35. יחד עד 35
שנות עבודה מעל 35  
לפיצויים - עד 10 שנים
הקף משרה ממוצע (%)  
בין 33.33 ל 100
שכר אחרון ברוטו למשרה 
דרגת כניסה/יציאה לאופק חדש  
בין 1 ל 9 בכפולות חצי
הפרשה ממוצעת לתקציבית  
(2%. שדה מחושב לבקורת)
הפרשה ממוצעת לצוברת  
(7%. שדה מחושב לבקורת)