מחשבון תכנון יציאה לפנסיה

מחשבון זה יחשב את אוסף כל תכניות החיסכון, אפיקי ההשקעה השונים והכספים החד פעמיים שמצופים להתקבל עם הפרישה, ולאפשר תמונת מצב מדוייקת ככל שניתן, על מנת שנוכל לשקול בצורה הטובה ביותר את אופן ההשקעה.

סה"כ בקופות גמל גל, רשף ודפנה
(צפוי לפני פרישה)
סה"כ בקרן הפנסיה הראל תקציבית
(צפוי לפני פרישה)
סה"כ בקרן ההשתלמות
(צפוי לפני פרישה)
סה"כ ימי מחלה לא מנוצלים
(לפי 30 מקסימליים בשנה כפול מס' שנות עבודה)
מס' שנות עבודה סה"כ
(עד 45)
מס' שנות עבודה לפיצויים
(מעבר ל 35 שנות עבודה)
משכורת אחרונה ברוטו לפני פרישה
(רכיבים פנסיוניים בלבד)