מחשבון חיסכון להכנסה חודשית (רנטה)

חיסכון זה יוצא דופן משאר החסכונות. זהו חיסכון בעל אוריינטציה פנסיונית, למרות שאינו מהווה אפיק השקעה פנסיוני כלל ועיקר. מטרת החיסכון היא להינות מסכום השקעה חד פעמי גבוה יחסית, באופן שישרת אותנו לאורך שנים רבות (לרוב בין 5 ל 15) באמצעות הפקדה חודשית קבועה לחשבון הבנק. הסכום החודשי שיופקד, לרוב, לא יהווה תחליף לשכר חודשי מלא, אך יוכל להוות תוספת משמעותית לשכר, כך שרמת החיים שלנו תוכל להישמר בקלות. תוכנית החיסכון צמודה למדד המחירים לצרכן, ואף נושאת ריבית המשתנה בהתאם לסכום ההפקדה, משך תכנית החיסכון והריבית הנהוגה במשק באותה התקופה.

מתי נשקיע את כספנו בתכנית זו?
ההשקעה בתכנית זו מתאימה לרוב בשני מקרים נפוצים:
1. קיבלנו סכום כסף גבוה חד פעמי ואנו מעדיפים לשמור על יציבותנו הכלכלית לאורך שנים רבות באמצעות תמיכה בתוספת לשכר שתגיע מאפיק השקעה זה. למשל: קיבלנו סכום של 300,000 ש"ח ואין אנו מעוניינים לבזבזו על מוצרים חד פעמיים כגון: מכונית חדשה, נסיעה לחו"ל וכיוב'. במקום זאת נעדיף לקבל תוספת חודשית קבועה לשכרנו בשיעור של 2,500 ש"ח לאורך 15 שנה! חשוב לציין שאפיק השקעה זה אינו מהווה תחליף לתכנית חיסכון פנסיונית, ולכן אם אין לנו תכנית כזאת או ששווי הפנסיה העתידית שלנו נמוך, נעדיף להשקיע את הכסף בתכנית פנסיונית. חד משמעית !!!

2. יצאנו לפנסיה מוקדמת מרצוננו, או שלא מרצוננו, ושיעור הפנסיה ביחס לשכר האחרון נמוך בהרבה. במיקרה זה נוכל לגייס את רוב חסכונותינו וכספי הפיצויים והתגמולים לחיסכון אחד גדול, שאותו נשקיע לתקופה שנותרה לנו עד גיל הפרישה הרשמי. למשל: שכרנו האחרון היה 8,000 ש"ח. פרשנו פרישה מוקדמת בגיל 60. גובה הפנסיה 5,500 ש"ח בלבד. עלינו להמתין 7 שנים עד אשר נקבל תוספת של כ 2,000 ש"ח מביטוח לאומי. במיקרה זה נוכל להשקיע את כספנו בתכנית חיסכון זו, אשר תאזן אותנו כלכלית ולא תכניס אותנו למתחים וקשיים רבים. לדוגמה: על מנת לקבל מתכנית זו סכום קבוע של 2,000 ש"ח לאורך 7 שנים, נצטרך להשקיע סכום חד פעמי של כ 150,000 בתנאי ריבית הגיוניים של 2% לשנה ו 3% מדד שנתי ממוצע.