מחשבון פריסת תשלומים דירה מקבלן

אודות פריסת תשלומים של דירה מקבלן
כשרוכשים דירה מקבלן, מחיר הדירה הוא המחיר הנוכחי ביחס למדד (מחירים לצרכן או תשומות הבניה). מחיר זה נכון אך ורק תיאורטית, או במקרה נדיר שבו נחליט לשלם את מלוא הסכום במעמד חתימת החוזה. בכל חודש מיום חתימת החוזה יתרת הסכום לתשלום תעלה או תפחת בהתאם למדד החודשי שיפורסם.
מחשבון זה יספק לנו משוב הולם ומדוייק למדי בנוגע לפריסת התשלומים המתוכננת לנו והמדד הצפוי. המחשבון יחשב את התפלגות התשלומים בהפרשים קבועים ובסכום קבוע. זוהי דוגמה להמחשה בלבד. לרשותכם מערכת המאפשרת שינוי במועד התשלומים ובסכום התשלומים. כל שעליכם לעשות הוא לשנות את הסכום לתשלום במקום המיועד בטבלה ולראות איך באופן דינאמי משתנה כל הפריסה.

מחיר הדירה  
תשלום בחוזה  
(לרוב לפחות 10%)
מדד שנתי משוער ב%
(מחירים לצרכן או תשומות הבניה)
מדד חודשי ממוצע מחושב ב%  
תקופה עד הכניסה בחודשים  
מספר תשלומים  
(בנוסף על התשלום בחוזה)