12. פיטורין
עידן הקביעות במקום העבודה הולך ונכחד בהדרגה. יחד עמו הרצון האישי להתפתח גובר, ועשוי לגבור על הצורך בקביעות. לכן, הסיכון לעבור חוויות של פיטורין ממקום העבודה הולך וגובר בימינו. התקופה בה נקבל דמי אבטלה התקצרה ועשויה להתקצר גם בהמשך, ולכן חשוב להיערך למצבים של פיטורין ממקום העבודה. תהליך ההיערכות שונה מאדם לאדם, כשהמשותף לכולם הוא הכנת מספר תסריטים אפשריים לצניחה פתאומית בהכנסות של אחד מבני הזוג לתקופה בת מספר חודשים, כשלאחריה לא בהכרח נחזור לרמת החיים הקודמת. למשל, אם תמצא עבודה ששכרה נמוך יותר מהשכר הקודם.

היעוץ ניתן בשני מקרים:
אקוטי – מיד עם פיטורי העובד, כשהמטרה היא בניית תכנית "הצלה" לתקופה הקרובה, על מנת לשרוד אותה בהצלחה.
כחלק מיעוץ אחר – גם היערכות למצב מעין זה, כשהמטרה היא בניית מספר תסריטים אפשריים והתמודדות איתם.

קבוצות ייחודיות ראשי