15. מצב קריסה כלכלית
לדאבוננו הרב, מאוד פופולארי היום להיכנס לחיי משפחות הקורסות כלכלית, ולנהל אותם לפי ראות עיניו של הצופה או הרייטינג. לעיתים, משפחות נכנסות לאפקט של דומינו מסיבות שונות וקורסות כלכלית. המעצור האחרון שיכול לעצור את ההידרדרות הוא הבנק, אשר ידליק בפניהם אור אדום בהתחלה, ובהמשך יסגור להם את חשבון הבנק לכספים יוצאים. אם יש להם משכנתא הם בצרה גדולה, כי גם המשכנתא תחזור והם ימצאו את עצמם חסרי אונים ואולי גם מחוץ לבית. מעבר למבוכה הרבה וחוסר האונים, הם ייתפסו כלא אמינים בפני הבנקים, ויקשה עליהם ליצור דו שיח ודרך כלשהי למצוא את המכנה המשותף בינם לבנקים ושיטה לצאת מהמצב הקשה אליו נקלעו.

במקרה זה היעוץ יהווה החיאה לחיי המשפחה. תפקיד היועץ יהיה לתווך בינם לבין הבנקים עם התחייבות היועץ כלפי הבנק, כי תיבנה תכנית ליציאה מהמינוס המוגזם. היועץ יבנה תכנית כלכלית להבראת המשפחה יחד עם המשפחה, המשפחה תחתום על התחייבות לעמוד בתכנית והבנק יאשר את התכנית.

בניית תכנית כזאת מאוד קריטית במקרים בהם המשכנתא חוזרת, וישנה סכנה להעברת הבעלות על הדירה לטובת הבנק.

מטרת היעוץ היא לבצע החייאה במשפחה הקורסת, לבנות תכנית הבראה, להגדיר יעדים לעתיד, ובהמשך לשמר את היציבות לאורך זמן בכדי למנוע הישנות של הידרדרות נוספת.

קבוצות ייחודיות ראשי