2. סטודנטים
כסטודנטים או כעתידים להיות סטודנטים, צריך להיערך לקראת תקופה בת 4 שנים בממוצע לקראת התואר הראשון, בה נצטרך לכלכל את צעדינו בתבונה לנוכח הכוחות השונים הפועלים עלינו מכיוונים שונים ועדיין להישאר מאוזנים. עלינו בעיקר ללמוד, אך גם לדאוג לדיור, פרנסה, מימון הלימודים ומעורבות חברתית.

הזמן הפנוי העומד לרשותנו מועט, ויחד עם זאת עלינו לנהל את עצמנו באופן כמעט מושלם ללא טעויות, כי כל טעות עלולה לעלות ביוקר רב.

מטרת היעוץ לסטודנטים, היא לבנות תכנית כלכלית עד תום תקופת הלימודים, בה יקבל הסטודנט את כל המידע הכלכלי הנדרש עבורו לניהול תקין, בכדי לחסוך בהוצאות מיותרות ולהשיג את ההקלות המגיעות לו כסטודנט, מבלי לחרוג.

קבוצות ייחודיות ראשי