מחשבון קרן השתלמות

אודות קרן השתלמות וכלכלת המשפחה:

קרן ההשתלמות היא אפיק החיסכון קצר המועד הטוב ביותר הקיים. העובד מפריש לחיסכון סכום שווה ערך לכ 2.5% ממשכורתו, ואילו המעביד מפריש לרוב סכום שבין 5% - 7.5%, כלומר ההפקדות הן ביחס של 1:2 עד 1:3. יתרונות קרן ההשתלמות הן:

1. פטורות ממס עד תיקרת הפקדה שנתית של 18,852 ש"ח בשנת המס 2018 או 1,571 ש"ח בחודש.
2. אפיק חיסכון בטווח זמן קצר עד בינוני המחייב סבלנות של 6 שנים ולא משיכות אימפולסיביות, כך שבזכותו נוכל לממש מטרות כלכליות חשובות כגון: קניית דירה, הקטנת משכנתא, רכישת מכונית וכיוב'.

למחשבון קרן השתלמות מורים


הפקדה חודשית של עובד
הפקדה חודשית של מעביד
סה"כ הפקדות עובד+מעביד
שדה מחושב. סך כל ההפקדות
ריבית שנתית צפויה באחוזים