מחשבון המחיר האמיתי של דירה

אודות מחירה האמיתי של הדירה
כשקונים דירה, יש לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנלוות למחיר הדירה. ישנן הוצאות רבות, חלקן צפויות מראש באופן מלא, חלקן צפויות באופן חלקי וחלקן לא צפויות כלל. מחשבון זה יחשב את מחירה האמיתי של דירתכם בהתייחס להוצאות הצפויות מראש בלבד, המהוות את עיקר ההוצאות.
כמו כן, נציין את ההוצאות הנלוות, שאינן מופיעות במחשבון ויש לקחת גם אותן בחשבון: בדירות יד ראשונה מקבלן יש להוסיף חיבורים לחשמל, מים וגז. כמו כן, יש להוסיף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה עד סיום כל התשלומים.

מחיר הדירה החדשה  
סוג הנכס  
מקור הדירה  
מס רכישה מחושב (עד סוף 2020)  
מחיר הדירה הקיימת  
(אם אין דירה, ציינו 0)
שכר עו"ד דירה חדשה  
(אם מקבלן, לרוב מגולם במחיר הדירה)
שכר עו"ד דירה קיימת  
(לפי חצי אחוז+מעמ)
יפוי כח נוטריוני  
(משתנה מעת לעת)
שכר מתווך דירה חדשה  
(לרוב, דירה חדשה תימכר ללא תיווך)
שכר מתווך דירה ישנה  
(לרוב, 1% + מעמ ממחיר הדירה)
הערכת שמאי  
(משתנה מעת לעת. אם מקבלן=0)
סכום המשכנתא  
דמי פתיחת תיק משכנתא  
(רבע אחוז מסכום המשכנתא)
דמי רישום במקרקעין (טאבו)  
(משתנה מעת לעת)
הובלה  
שיפוץ הדירה  
שכר דירה  
(בתקופת המעבר)
דמי הצמדה למדד  
(עד קבלת הדירה)